top of page

Group C Category

First & Special Prize:
ZongXuan Li (China)

First Prize:
Rena Lee(America/Korea)
William Lehninger Swist (America/Brazil)


Second Prize:
 Justin Chen (Canada)
Guan Hua Li (China)


Third Prize:
Charles Han (USA)
Ya Yun Xie (China)
Sarah MaryAlice Wei (USA)
Yanci Zhang (China)
YiTong Wu (China)


Fourth Prize:
James Wang (USA)
Brittney Zhi (USA)
HuiHeng Zheng (Singapore)
JinNing Xu (China)
Eric Huang (USA)
Mark Alber (USA)


Jury Prize:
YiNuo Chen (Chloe) (USA)

Honorable Mention:
Xing Yin Liu(China)
Meng Yao Zhang (China)
Ran Yu (China)
Jin Cheng Qian (China)  
Guo Zheng (China)
ShaoJun Du 
(USA)
Evan Feng (USA)
YunQi Vicky Shi (China/Canada)
YaQi Zhang 
(Canada)
SiTian Liao (China) 
   Justin Zhang (Canada)

bottom of page