top of page

Amateur Category

First Prize:
Jonasz Jochemczyk (Poland)

Second Prize:
GeYao Zhang (China)

Third Prize:
María Dolores Ortega Vidal (Spain)

Fourth Prize:
Xuan Wu (China)
XiaoHang Li (China)
YuJie Chen (China)
Yang Ye (China)


Honorable Mention:
WenWen Zheng  (China)
LingJing Wang  (China)
Hehe Su  (China)
YiJun Miao  
(China)

bottom of page