top of page

Group B Category

First & Special Prize:
Amelie Wu (Canada)

First Prize:
Amanda Kobayashi Nunez (USA)
Olivia Ren (Canada)
Ming En Isabella Foo (Singapore)Second Prize:
 Deniz Karadas (Turky)
Queenie Wang 
(Canada)
Cui XuanJie (China)
Daniel Sun (USA)
Linda Shao (USA)


Third Prize:
William Mu (Canada)
Louis Yang (Canada)
XiaoXi Liu (China)
EnShuo Liu (China)
Edward Sun (USA)
Ella Hayeon Seong (USA/Korea)
Katherine Huang (USA/Canada)
ZiNuo Xu (China)
Claire Yudi Zhang (Canada)
Xin Yu Lai (China)
Hollie Zhang (Canada)


Fourth Prize:
AnDi Zhang (China)
Yipin Zhang (China)
Tino Liu (USA)
Kelvin Mei (USA)
Jia You Deng (China)
Paul Liu (USA)
Öktem Metin (Turkey)
ChenXi Huang (China)
Celina Ma (USA)
Mark Zhao (USA)
Alice Liu (Canada)
Jingshu Renee Lin (USA)
Kurosawa Merry (Japan)


Jury Prize:
Michelle Hu (USA)
Tiffany Chen (USA)
Tian Yi Alice Ren  (New Zealand)


Honorable Mention:
YuXuan Li (China)
XinRan Si (China)
Benjiamin Li (Canada)
Sirui Ge (China)
Jordan Chu Zhe Yan (Canada)
Yi Wei (China)
SongChen Jiang (China)
YiDuo Wang (China)
Annie Zhang (New Zealand)
Priscilla Yimei Hao (USA)
ZhiXiu Chen (USA/China)
HaiYi Bian (China)

bottom of page