top of page

Group D Category

First & Special Prize:
ZhuHang ChenYu (China)

First Prize:
Raul Salazar Gutierrez (Mexico)
MiaoChen Yu (China)


Second Prize:
 Sophia Zhao (Canada)
ZhengYu Yin (China/USA)
Wei-Ning Ko (USA)


Third Prize:
XinYu Li (China)
Sophia Tu (Canada)
Ryan Huang (New Zealand)
Umut Ali GÜNEL (Turkey)
Ruxin Zheng (Canada)


Fourth Prize:
Jiatong Zhang (China)
Chloe Park (USA/Korea)
Lesley Ke (Canada)
Emma Wang (Canada)
Annabella Dai (USA)


Jury Prize:
Ruyi Jian (China)
Timothy Li (Canada)
Tiffany Gao (Canada)


Honorable Mention:
ZiJia Zhao (China)
Haoran Si (China)

bottom of page