top of page

2023 Regional Preliminary Round RESULT

Grand Prix
------------------
Quentin Yuan


Elementary Level
------------------
Gold Prize
Avery Wong

Silver Prize
Sue Chen

Bronze Prize
Amy Wang


Intermediate Level
------------------
Gold Prize
Sophia Gao

Silver Prize
Quentin Yuan

Bronze Prize
Yumi Jin


Advanced Level
------------------
Gold Prize
Andy Chen

Silver Prize
Emma Wang

Bronze Prize
Austin Zhang

Toronto RCM Categories

California Regional Competition

Age Categories
------------------

Group A
Frist Prize - Gianna He
Second Prize - Jasmine He
Third Prize - Zoe Jia


Group B
Frist Prize - Jay Chung
Second Prize - Ethan Feng, Ivan Jia

Group C
Frist Prize - Aidan Lee
Second Prize - Deanna Lin
Third Prize - Max Peng


Group D
Frist Prize - Chloe Park
Second Prize - Erin
Chung
Third Prize - Steven Kim


Group E
Frist Prize - Maxwell Tran
Second Prize - Val Ward
Third Prize - Benjamin Lim

Honourable Prize - Chloe Park, Alejandra Rivera

Advanced Category
Frist Prize -
Sasha Bercovici, Aaron Han
Second Prize - Jamie Rhie
Third Prize -
Hannah Kim

New Zealand Regional Competition

Suzhou Regional Competition

Age Categories
------------------

Group A
Second PrizeAmelia Zhang-Shu
Third Prize
- Jeremy Sheng
Participation Prize - Ethan Li


Group B
Second Prize - Jiayi Wang
Third Prize
- Lynette Xue
Honourable Prize - Lindsey Huang


Group C
Second Prize - Yingyue Zhao
Third
Prize - Gefei Qi, Xena Chen, Jayden Chen
Honourable Prize - Emma He, Zitian Lin


Group D
Honourable Prize - Ryan Huang, Yingsha Luo, Zoe Yuan, 
Declan Ye

Group E
Frist Prize - Lisa Murata Gutierrez
Sonata Category
------------------

Third Prize
Amelia Zhang-Shu


Chopin Category
------------------
Third Prize
Amelia Zhang-ShuJunior Category
------------------
First Prize
Hao Tian Peter Hu

Age Categories
------------------

Group A
Second Prize - Youli Gao, Keyi Chen, Xuzhe Dai
Third Prize
Xinyi Lu, Peiyun Li, Siyuan Huang, Yian Yin, Peini Wu, Ziyu Tang, Jiarong Zhao

Group B
Frist Prize - Hanzhi Feng
Second Prize - Ruolei Yao, Xinrou Cai, Motong Dai, Siqi Liu, Yucheng Zhou, Ruozhen Li, Yijun Qian, Jingwen Shao, Yuxin Zhou, Ruijia Zhang, Zicheng Shi, Suyao Cai, Jinyi Zhu, Yile Cha
Third Prize
- Yuling Shen, Yixuan Li, Xuanmo Li, Jianing Qian, Zichen WangLv, Mingchen Zhu, Jiatong Ll, Xinyang Xu, Zeqi Qian, Zeyu Chen, Yinuo Zhang, Xinrun Cao, Yibin Huang, Xuya Gao

Group C
Frist Prize - Tairan Wang, Zimu LiYin
Second Prize - Tian Zhao, Hongyu Dai, Yiwen Tang
Third Prize - Yixin HeBao, Fangping Hou, Kaihan Chen, Ziye 
Wang, Chuyue Huang, Jingtong Xu, Yutian Wu, Qiran Yan

Group D
Frist Prize - Enqi Ji,
 Rongchen Ding, Zihan Huang
Third Prize - Jingshu Zhai

Group E
Frist Prize - Zhiyu Wang

Advanced
Category
Frist Prize - Zhen Wang
Third Prize - Yi Yang

Ningbo Regional Competition

Age Categories
------------------

Group A
First Prize - Jingan Chen, Ying Jiang, Tianning Hu, Yifan Zhao
Second Prize - Yidian ChenCheng, Jingzhi Cui, Xiyan Dai, Ruoxia Shan, Qi Li, Kexin Tang, Yutong Zhou
Third Prize
- Mo Chen, Ziqian Fang

Group B
First Prize - Junnuo Du, Yixin Chen, Yunlan Chen, Zitong Chen, Yueer ChenCheng, Mengling Hong, Jiuke Jiang, Xinchen Ye
Second Prize - Zihao Zhu, Muhan Chen, Ziqi Fu, Yuchen Lu, Wenxuan Lu, Lingxin Ye, Yanxi Ying, Duoya Yu, Shuran Zhang, Yayi Zhang
Third Prize - Amy Jin, Yiqian Huang, Yixiao Huang, Haoming Shan, Chenci Wu, Jiale Zhang, Yudian Zhang, Ruoyu Zhao


Group C
First Prize - Jiwen Xing
Second Prize - Zimeng ChenZhu, Haitong Zong, Yuqin Luo, Zhihan Xu
Third Prize - Zan Shi, Lexi Yang, Xinling Lou, Jiacheng Yang, Xin Yang


Group D

Second Prize - Xinyu Lin, Yusheng Hu, Jiahao Zhang

Group E
Frist Prize - Youjing Lv, Jiayuan Zhang

Advanced Category

Frist Prize - Luchen Dai, Xixi Yu
Second Prize - Site Chen
Third Prize -
Mingyu Jin
Special Categories
------------------
First Prize
Mengyu Lu


Composition Group Category
First Prize - Ziyue HuangProfessional Categories
------------------

Junior Category
First Prize - Bowen Chen, Yanning Huang

Age Categories
------------------

Group A
First PrizeEmily Wang
Third Prize - Ellie Huang


Group B
Special talent - Julian James
First Prize - Audrey Ma
Second Prize - Felix Liu, Gabby Zhao, Sheryl Li
Third Prize - Chloe Wu, Chloe Jiang, Timothy Xu
Honorable Mention - Claires Qin


Group C
Special talent - Ido Liu
First Prize - Mark Zhao, Kassie Gao

Second Prize - Edward Sun
Third Prize - Lynne Guo, Allison Feng, Hannah Yang
Honorable M
ention - Eva Sammon, Rita Chen, Leo Chen, Joy Zhang

Group D
Special talent - Katherine Gao
First Prize
- Dax Jung, Eric Huang
Honorable Mention - Amelia Sammon

Group E
Frist Prize - Xiaoran Zhou
Third Prize - Riesajen De Gracia

Houston Regional Competition

Age Categories
------------------


Group C
First Prize - Aria Elize Bulliqi

Group D
First Prize - Hannah Qian Yi Yap
Second Prize - Alicja Puchalik


Advanced category
Frist Prize - Lena Stochmal
Special Categories
------------------

F. Chopin Group Category
First Prize
- Emilia Tomaszewska

Classical Sonata Category
Second Prize - Jahui Chen

Contemporary Work Group Category
Grand Prix - Ziyue Huang

Vienna Regional Competition

Toronto Regional Competition

the participants' name with the *** are exceptional performers

Age Categories
------------------


Group B
Claire Zhao, Janice Huang, Jackey Huang

Group C
Amelie Ziqi Wu***, Chuzhe Jordan Yan, Sophia Gao

Group D
Sophia Zhao***
Special Categories
------------------
Bach Category
Jasmine Wang

Concerto Group A
Cloud Bu, Emily Luo***, Michelle Wang

Concerto Group B
Elena Wang, Lincy Li, Quentin Yuan, Amelie Ziqi Wu***, Hollie Zhang, Sophia Zhao***Professional Categories
------------------

Young Artist Category
Cloud Bu

Age Categories
------------------


Group A
Third Prize - Xiyuan Li

Group B
Third Prize - Xingyi Huang, Daili Yang, Jingyu Zeng
Honorable Prize - Zhimu Zhang, Ranyan Peng, Xinyi Mei


Group C
Second Prize - Zichen Huang, Huwan Xu
Third Prize - Qingyi Shu, Yumo Wei, Zixi Liao, Yijue Wang, Zhitong Sun, Luoxuan Hu, Binxin Xianyu, Yuxi Zhou, Anyi Wang, Zixin Ren, Shiyi Yao, Congyu Lei, Shihan Chen, Jiaxin Guo
H
onorable Prize - Yueru Xiong, Hongchang Yan, Junchi Xie, Zixuan Wang, Weiran Dai, Xinyue Zhang, Kaichun Zhou, Jingtian Shi, Xinyue Zhou, Yujia Chen

Group C
First Prize - Xintong Tian, Xinyue Yang, Yifei Huang
Second Prize - Yiyan Yang, Hanyuyang Yang, Xinyan Tan, Xinlu YiLi, Wenle Yang, Yuxi Chen, Yunong Zhu
Third Prize - Ruizhe Wang, Ruian Wang, Haoran Zhao, Sixian Xia, Xinyi Xiang, Wenli Fang
H
onorable Prize - Qilin Chen, Zimeng Wang

Group E
First
PrizeShumei He
Third Prize - Haoyu Lin, Yunxi Ruan, Shirui Huang, Ruixin Li


Advanced category
H
onorable Prize - Ziqi Xiong

Amateur category
First
Prize - Siyu ZhangPerfessional Categories
------------------

Junior Category
First Prize - Xinyu CaiABRSM (Local) Category
------------------
Second Prize
- Lingxi Wang
Honorable PrizeLingxin Dong

Exi Regional Competition

bottom of page