top of page

2023 global final round invitation list

Finalists playing in Toronto will be invited to Gala Concert in Vienna on March 21, 2024

Location: Kaisersaal (Kaiserstraße 10, 1070 Vienna)

kaisersaal.jpg

Toronto Region

Claire Zhao
Janice Huang
Jackey Huang
Chuzhe Jordan Yan
Sophia Gao
Sophia Zhao
Jasmine Wang
Cloud Bu
Emily Luo
Michelle Wang
Elena Wang
Quentin Yuan
Amelie Ziqi Wu
Hollie Zhang

California Region

Gianna He
Jay Chung
Aidan Lee
Chloe Park
Maxwell Tran
Sasha Bercovici
Aaron Han
Jamie Rhie
Erin Chung
Val Ward

NewZealand Region

Lisa Murata Gutierrez
Haotian Peter Hu
Amelia Zhang-Shu
Yingyue Zhao
Gefei Qi

Vienna Region

Ece Ataç
Emilia Tomaszewska
Lena Stochmal
Hannah Qian Yi Yap

Houston region

Emily Wang
Julian James
Audrey Ma
Gabby Zhao
Ido Liu
Mark Zhao
Kassie Gao
Edward Sun
Katherine Gao
Dax Jung 
Eric Huang
Xiaoran Zhou

Suzhou Region

Youli Gao
Keyi Chen
Xuzhe Dai
Hanzhi Feng
Ruolei Yao
Xinrou Cai
Motong Dai
Siqi Liu
Yucheng Zhou
Ruozhen Li
Yijun Qian
Jingwen Shao
Yuxin Zhou
Ruijia Zhang
Zicheng Shi
Suyao Cai
Jinyi Zhu
Yile Cha
Tairan Wang
Zimu LiYin
Tian Zhao
Hongyu Dai
Yiwen Tang
Enqi Ji
Rongchen Ding
Zihan Huang
Zhiyu Wang
Zhen Wang
Yi Yang

Ningbo Region

Jingan Chen
Jingzhi Cui
Ruoxia Shan
Tianning Hu
Ying Jiang
Yifan Zhao
Yixin Chen
Yunlan Chen
Zitong Chen
Yueer ChenCheng
Mengling Hong
Jiuke Jiang
Xinchen Ye
Jiwen Xing
Youjing Lv
Luchen Dai
Xixi Yu
Mengyu Lu
Yanning Huang
Junnuo Du
Xinyu Lin
Jiahao Zhang
Jiayuan Zhang
Bowen Chen

Exi Region

Zichen Huang
Huwan Xu
Xintong Tian
Xinyue Yang
Yifei Huang
Yiyan Yang
Hanyuyang Yang
Xinyan Tan
Xinlu YiLi
Wenle Yang
Yuxi Chen
Yunong Zhu
Shulin He
Xinyu Cai
Lingxi Wang

Online Competition

Zongxuan Li
Louis Lucas-Perry
Andrew Pan
Lena Stochmal
Camilla Choi
Can Feridun
Eileen Hanyu Zhang
Elena Wang
Quintus Wang
Queenie Wang
Lincy Li
Albert Hacker
Emily Luo
Karen Su

bottom of page